என் கண்ணாள் – 4

மக்களே…!!!

என் கதை உங்களுக்கு பிடித்ததா இல்லையா என தெரிந்து கொள்ளவும், என் எழுத்தில் ஏதேனும் பிழை இருக்கிறதா என தெரிந்து கொள்ள உங்களின் கருத்துக்கள் எனக்கு மிகவும் உதவும்…. 

https://docs.google.com/file/d/0B6hjbDqodbfqUHBEUl9OZ3dUYjA/edit

http://en.calameo.com/read/0019618864b8d61e3452c

படிக்கும் அனைவரும் உங்களின் கருத்தை ஓரிரு வார்த்தைகளில் என்னுடன் பகிருந்து கொள்ளுங்கள்…..

Posted on May 29, 2014, in Important read. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Hi Nila

    Nice Update

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: