என் கண்ணாள் – 11

images (6)

தாமதத்திற்க்கு மன்னிக்க வேண்டும் மக்களே….

கொஞ்சம் உடம்புக்கு சரியல்ல.. அதான் லேட்…

என் கண்ணாளின் அடுத்த பதிவு இதோ…. 

http://en.calameo.com/read/0019618860f09f3ef38fd

https://docs.google.com/file/d/0B6hjbDqodbfqWHJYb2FlWlVBaGM/edit

இந்த பதிவில் முல்லை மகிழனின் மனவுணர்வுகளை விளக்கியுள்ளேன்…. அது எந்தளவிற்க்கு உங்களுக்கு புரிந்திருகிறது என்பது உங்களின் கருத்துக்கள் மட்டுமே எனக்கு தெரியப்படுத்தும்…. அதனால் தயங்காமல் உங்கள் கருத்தினை பதிக்கவும்….

Posted on June 27, 2014, in Important read. Bookmark the permalink. 5 Comments.

  1. Superb update nila!

  2. congratz for u r book release!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: