என் கண்ணாள் – 12

தாமதத்திற்கு மிகவும் மன்னிக்கவும் மக்களே….!!!

எனது “இரும்பிலே ஒரு இதயம்” முதல் புத்தகமாக அன்பு இல்லம் மூலமாக வெளி வந்திருகிறது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்து கொள்கிறேன்..

தயவு செய்து அதை வாங்கி படித்து அதிலுள்ள நிறை குறைகளை என்னுடன் பகிருந்து கொள்ளுங்கள்…

02

இந்த சந்தோஷ செய்தியுடன் என் கண்ணாளின் அடுத்த பதிவை இங்கே பதிவிடுகிறேன்…..

https://docs.google.com/file/d/0B6hjbDqodbfqYjZDLTRPS1kzM00/edit

http://en.calameo.com/read/001961886f6703d93c757

இந்த பதிவுக்கு உங்களின் மேலான கருத்தை எதிர்பார்கிறேன்…..

Posted on July 5, 2014, in Important read. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: