என் கண்ணாள் – 18

images (16)

மக்களே…

என் கதையை படிக்க இங்க வரும் readersயின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டு தானிருக்கிறது….. கதையை படிப்பவர்கள் உங்களின் இரண்டு வார்த்தைகளை இங்கே பதிவிடலாமே…. காசா பணமா…

நல்லாயிருக்கு நல்லாயில்லை என்று இரு வார்த்தைகளை சொன்னால் எழுதும் எனக்கு உக்கமளிக்குமல்லவா…..!!!

இந்த பதிவில் ஒரு பத்து கருத்துக்கள் வரும் என்ற நம்பிக்கையில் பதிவிடுகிறேன்…..

https://docs.google.com/file/d/0B6hjbDqodbfqRlhjN3l4clFwNDg/edit

http://en.calameo.com/read/001961886dc7bade12fb3

 

Posted on July 26, 2014, in Important read. Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. nalla irunthathu Nila

  2. Super nila….kalakal update….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: