என் கண்ணாள் – 19

images (18)

என் கண்ணாளின் அடுத்த பதிவை இங்கே படிக்கலாம்…. படித்தவர்கள் தவறாமல் உங்கள் கருத்தினை பதிக்கும்படிக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்…

http://en.calameo.com/read/001961886127034e53279

https://docs.google.com/file/d/0B6hjbDqodbfqRjFLcUFKOHpMOEE/edit

Posted on July 27, 2014, in Important read. Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Nalla iruku Nila.

    next Update seikiram podunga pa

  2. Nila 20th UD missing in en kannal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: