திருக்கல்யாணம் – 5

images

திருக்கல்யாணத்தின் அடுத்த அத்தியாயம் இங்கே….

Thirukalyanam 5

படித்துவிட்டு தவறாமல் உங்களின் கருத்தை என்னுடன் பகிருந்துக் கொள்ளுங்கள்…..

Posted on December 9, 2014, in Important read. Bookmark the permalink. 10 Comments.

  1. Hero Thiru va elle Vinu va, avanga love ah vida edu semaya erukku, Sooooper UD nila, MM kalakku Kalakku, Etha etha etha than na ethirpathen

  2. Iam also like love of vinu’s good going

  3. Nila ud enna auchpa 4naala manda kayuthu pl ud kuduthudu wait panna mudiyalae

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: