திருக்கல்யாணம் – 6 & 7

download (2)

அத்தியாயம் 6 மற்றும் 7 ஒரே பதிவாக கொடுத்துள்ளேன்….

http://en.calameo.com/read/00196188615d6f45e7dbc

 எனது தாமதத்தினால் நிறைய பேர் அதிருப்திக்கு ஆளாகியிருப்பது தெரிகிறது… முடிந்த வரை விரைவில் முடிக்க முயல்கிறேன்…. படித்தவர்கள் உங்கள் கருத்துகளை பகிரலாம்…

Posted on July 3, 2015, in Important read. Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. Famitha Usman

    Already paducha story thanalum still antha eagerness pogala. waiting to know the rest of the story.

  2. Famitha Usman

    Waiting for the rocking UD da.

  3. geetharathinam

    superb ma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: