திருக்கல்யாணம் – 8, 9 & 10

A-new-beginning-a-new-chapter-Diary-storyLive-Diary

திருக்கல்யாணத்தின் 8, 9 & 10 ஆகிய பதிவுகளை கொடுத்துவிட்டேன்…

Thirukalyanam 8, 9 & 10

நாளை முதல் புதிய பதிவுகள் கொடுக்க இருக்கிறேன்…

இதுவரை படித்தவர்கள் உங்கள் கருத்துகளை என்னுடன் பகிரலாம்..

Posted on July 5, 2015, in Important read. Bookmark the permalink. 7 Comments.

 1. Famitha Usman

  Im also waiting to see the upcoming moves of project tk. And jackpot Ud da. giv next ud soon lik dis

 2. Why soo late. I am eagerly waiting for the next part. This novel is very interesting.

 3. Where’s the ud nila?????eagerly waiting

 4. Famitha Usman

  Madam Eagerly waiting for upcoming UD.. Sekarama Kudu..

 5. Dear mam.. Please continue this story na.. Its so Interesting… I’m checking your website 4 times a day for this story… Plz mam

 6. I am join us new member I can don’t read this story ple help me

 7. Hi am join us new member I can’t read this novels pls help me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: